Հատուկ գներ ԾԱ համար

Լիցենզիոն ծրագրային ապահովման հատուկ գներ պետական հաստատությունների համարՀաշվի առնելով տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կարևոր դերը ժամանակակից կառավարման գործընթացների վերահսկման հարցում, ինչպես նաև հաշվի առնելով պետական ​​հաստատությունների առանձնահատկությունները, «Լանար Սերվիս» ընկերությունն առաջարկում է  մի շարք հատուկ պայմաններ պետական հատվածի համար:

 

Ծրագրային ապահովման լիցենզավորման հատուկ ծրագրերը թույլ են տալիս պետական ​​կամ հանրային հատվածի ցանկացած չափի կազմակերպություններին ձեռք բերել ձայնի ծրագրային ապահովման լիցենզիաներ հատուկ պայմաններով՝

  • էական զեղչեր կորպորատիվ լիցենզիաների ձեռքբերման համար,
  • լրացուցիչ զեղչեր ստանալու հնարավորություն պետական ​​և մունիցիպալ մարմինների կողմից մեծ ծավալ գնումների դեպքում,
  • լիցենզիոն ծրագրային ապահովման ձեռքբերման համար հատուկ զեղչեր մեկ կամ երկու տարի ժամանակահատվածի համար նախորոք պլանավորված գնումների կազմակերպման դեպքում, եթե տվյալ լիցենզիաներն գործողության մեջ են այդ ժամանակահատվածում:
  • փուլային մարման սկզբունքով կազմակերպվող գնումներ:

Այս ծրագրին կարող են մասնակցել պետական ​​և տեղական մունիցիպալ կազմակերպություններիը, որոնք չեն հանդիսանում շահույթ հետապնդող կազմակերպություններ:

 

Պետական հատվածը ներկայացնող կազմակերպությունները վերոնշյալ հատուկ գներով կարող են ձեռք բերել ծրագրային ապահովում Microsoft, Adobe, SYMANTEC, Kerio, GFI և այլ արտադրողների կողմից: