Հետադարձ կապ

 

 

Իրավաբանական հասցե: Մեր ռեկվիզիտները:
 
 0004 , Հայաստան, ք.Երևան,
Բաբաջանյան 163/13
 «ԼանԱր Սերվիս» ՍՊԸ
ՀՎՀՀ 01843373

 

Ֆիզիկական հասցե: "ԱրմՍվիսԲանկ" ՓԲԸ "Ամերիաբանկ" ՓԲԸ
0031, Հայաստան, ք.Երևան,
Արա Սարգսյան 10/1
Հեռ.` (+374-10) 399311 
Էլ. Փոստ` [email protected]
Հ/Հ 2500010195390100  AMD
Հ/Հ 2500010195390101  USD
Հ/Հ 2500010195390102 RUR
Հ/Հ 2500010195390165 EUR
Հ/Հ 1570012457840100 AMD
Հ/Հ 1570012457840101 USD
Հ/Հ 1570012457840146 EUR
Հ/Հ 1570012457840158 RUR