М3 ATM Monitoring System

M3 ATM  Monitoring  System – բանկոմատների մոնիտորինգի համակարգՆԿԱՐԱԳԻՐԸ


M3 ATM Monitoring System-ը   ծրագիր է, որը հնարավորություն  է տալիս վերահսկելու բանկոմատների և ինքնասպասարկման տերմինալների տեխնիկական վիճակը  ցանկացած պահի և աշխարհի ցանկացած կետից: 


M3 ATM Monitoring System
համակարգը Ձեզ հնարավորություն է տալիս անմիջապես տեղեկանալ բանկոմատների հետ կապված ցանկացած միջադեպի մասինլ և ձեռնարկել համապատասխան միջոցառումներ առաջացած խնդիրներն արագ վերացնելու համար: 


М3 ATM Monitoring System-ի
միջոցով Դուք կարող եք կանխատեսումներ անել ինկասացիայի վերաբերյալ, տեղեկանալ բանկոմատից կանխիկ ստանալու հնարավորության մասին, որոշել որևէ կոնկրետ բանկոմատի աշխարհագրական դիրքը, բանկոմատները խմբավորել ըստ ընդհանուր հատկանիշների, օգտվել ինֆորմացիայի ցուցադրման զանազան ֆիլտրերից:

 

Համակարգը ունի եռաստիճան կառուցվածք՝ ծրագրային փաթեթների սերվեր, տվյալների բազայի սերվեր և համակարգի ադմինիստրատորների ու օգտագործողների աշխատանքային վեբ ինտերֆեյս: Կարող են օգտագործվել  Oracle և MS Տվյալների բազաների կառավարման համակարգերը:Հեշտությամբ կարելի է կազմակերպոլ M3 ATM Monitoring System և M3 0peration համակարգերի ինտեգրում, ինչը հնարավորություն կտա բանկին անվտանգ հեռահար մուտքի հնարավորություն ստանալ դեպի առանձին բանկոմատների ֆայլայաին համակարգեր և բանկոմատների միջև ֆայլերի արագ փոխանակում կազմակերպել, իսկ Service desk համակարգի հետ ինտեգրումը կարող է զգալիորեն հեշտացնել ի հայտ եկած միջադեպերի գրանցման գործընթացը և դրանց կառավարման վերահսկումը:

   

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՖՈՒՆԿՑԻԱՆԵՐԸ

 

Բանկոմատի տեխնիկական վիճակի ցուցադրում

 

Խափանումների ի հայտ գալու դեպքում ծանուցումներ բանկոմատներից էլեկ-տրոնային փոստի և SMS հաղորդագրությունների միջոցով

 

Օժանդակ նյութերի առկայության վեր-աբերյալ տեղեկատվություն ստացում

 

Դրամական հոսքերի վերահսկում

 

Կատարված գործարքների վերլու-ծության համար նածատեսված գործիքներ

 

Վեբ ինտերֆեյս

     

 

Այսպիսով՝ М3 Monitoring System համակարգի ներդրման դեպքում ձեր բանկը հնարավորություն կունենա օգտվել հետևյալ առավելություններից`

  • Այսպիսով՝ М3 Monitoring System համակարգի ներդրման դեպքում ձեր բանկը հնարավորություն կունենա օգտվել հետևյալ առավելություններից`
  • պարզ և պատկերավոր ձևով ներկայացված տեղեկատվություն ցանցի աշխատանքի որակի վերաբերյալ,
  • ցանկացած պահի հասանելի է մանրամասն տեղեկատվություն բանկոմատների ցանցի շահագործման արդյունավետության և աշխատունակության վերլուծության համար
  • կրճատվում է ի հայտ եկող խնդիրներին արձագանքելու և բանկոմատի տեխսպասարկման համար անհրաժոշտ ժամանակը, ինչը մեծացնում է բանկի հաճախորդներին բանկոմատների ցանցի  հասանելիության ընդհանուր մակարդակը,
  • հասանելի է մանրամասն ինֆորմացիա բանկոմատների ցանցի սպասարկման որակի և SLA ցուցանիշներին համապատասխանության աստիճանի վերաբերյալմասնավորապես՝ օժանդակ նյութերով բանկոմտաի ապահովվածության ուղղությամբ,
  • կրճատվում է սահմանային իրավիճակներում վիճելի հարցերը լուծելու վրա ծախսվող ժամանակը:

 

M3.Operation

Описание Продукта


Русская версия
Издание 10.29.2012

 

Скачать презентацию в формате PDF