ՏՏ Լիզինգ

ՏՏ Լիզինգը՝ որպես  կազմակեպության վարկավորման լավ այլընտրանք։

 

Ինչպե՞ս գնել համակարգիչներ, տպիչներ եւ սերվերային տեխնիկա, երբ ֆինանսական միջոցները սահմանափակ են:

Լիզինգը, դա վարկի մի տեսակ է.

Հիմնական տարբերությունն կայանում է նրանում, որ  պայմանգրի գործողության ընթացքում սարքավորումը համարվում է լիզինգատուի սեփականությունը:

Լիզինգինց հարմար է օգտվել , երբ սարքավորման գնման համար ամբողջ գումարը պակասում է ։ Կատարելով կանխավճար՝ արժեքի 20%-ի չափով, դուք ստանում եք սարքավորումները, իսկ մնացած մասը վճարվում է մինչև 5 տարի ժամկետում:

 

Առավելություններ

 

- Գրավի բացակայություն

- Վաղաժամկետ մարելու հնարավորություն՝ առանց տույժերի և տուգանքների

- Լիզինգի պայմանագրի գործողության առաջին և յուրաքանչյուր հաջորդ տարի, ժամկետանց վարձավճար չունենալու դեպքում, տարեկան տոկոսադրույքը կարող է նվազեցվել 0.5%-ով

- Լիզինգի տրամադրում ՀՀ ամբողջ տարածքում

 

Հաշվապահական և հարկային առավելություններ

 

- Գույքի արժեքի մեջ մտնող ԱԱՀ-ի հաշվանցման հնարավորություն 

- Հետաձգված ԱԱՀ-ով լիզինգի հնարավորություն 

- Ամորտիզացիայի հնարավորություն՝ պայմանագրի գործողության ընթացքում

- Տոկոսագումարների ամենամսյա ծախսագրում

 

Անհրաժեշտ փաստաթղթեր

 

- Տնօրենի և բաժնետերերի անձնագրերի կամ նույնականացման քարտերի պատճեններ

- Կազմակերպության հիմնադիր փաստաթղթերի պատճեններ

- Մատակարարի կողմից տրամադրվող փոխանցման հաշիվ

- Երաշխավոր(ներ)ի անձնագր(եր)ի կամ նույնականացման քարտ(երի) պատճեն(ներ)

- Այլ փաստաթղթեր՝ ըստ պահանջի

 

Լիզինգի տրամադրման պայմանները այստեղ

 

«Լանար Սերվիս» ընկերության մասնագետները կոգնեն Ձեզ սարքավորումների ընտրության և փաստաթղերի լրացման հարցում։