Ամերիաբանկի գլխավոր գրասենյակի 3-րդ հարկ

Հունիս 3-ին կնքվեց պայմանագիր Լանար Սերվիս ընկերություն և «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ-ի միջև, որի առարկան է հանդիսանում Ամերիաբանկի գլխավոր գրասենյակի 3-րդ հարկում ներքին ցանցի կառուցման համար անհրաժեշտ Molex պասիվ ցանցային սարքավորումների մատակարարումը: