Հետադարձ կապ

 

 

Իրավաբանական հասցե: Մեր ռեկվիզիտները:
 
 0004 , Հայաստան, ք.Երևան,
Բաբաջանյան 163/13
 «ԼանԱր Սերվիս» ՍՊԸ
ՀՎՀՀ 01843373

 

Ֆիզիկական հասցե: "Հայբիզնեսբանկ" ՓԲԸ "Ամերիաբանկ" ՓԲԸ
0031, Հայաստան, ք.Երևան,
Արա Սարգսյան 10/1
Հեռ.` (+374-10) 399311 
Էլ. Փոստ` info@lanar.am
Հ/Հ 1150012285150100 AMD
Հ/Հ 1150012285150101 USD
Հ/Հ 1150012285150158 RUR
Հ/Հ 1150012285150104 EUR
Հ/Հ 1570012457840100 AMD
Հ/Հ 1570012457840101 USD
Հ/Հ 1570012457840146 EUR
Հ/Հ 1570012457840158 RUR